PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

...» BAZI VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7061

...» BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE BİR KHK DEĞİŞİKLİK YAP. DAİR KANUN

...» Önemli Duyuru

...» SGK 6736 SAYILI KANUN YAPILANDIRMA EKRANI AÇILDI.

...» 6736 Sayılı Kanun Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

...» İEP’ler (İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI ) tamamen durdurulmuştur.

...» OHAL Durumunda işçi işten çıkarma.

...» 2016 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi

...» 6552 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılan Borçların 7.Taksit Ödemesinde Son Gün Unutmayınız!

...» E- Tebligat Başvuru Süresi Uzadı.

...» Vergi borcundan dolayı ücretin en çok üçte biri haczedilebilir