PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

GÜNCEL MEVZUAT


2019 Takvim Yılına Ait Gelirlerin KGK’ya Bildirilmesine İlişkin Duyuru (06.06.2020)

2019 Yılı Yevmiye Defterinin Kapanış Onayı (Tasdiki) 30 Haziran 2020 Tarihine Kadar Yapılması Gerekir (05.06.2020)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 75935942-050.01.04-[01/61] Sayılı Kararı (05.06.2020)

SGK Genelgesi 2020/15 – 7194 ve 7226 Sayılı Kanunlar İle Emeklilik Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler (04.06.2020)

SGK Genelgesi 2020/15 - 2018/38 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması (03.06.2020)

Serbest (Döviz) Fonları İçin GVK Geçici 67’nci Madde Kapsamında Stopaj Oranı %15 Olarak Belirlendi (03.06.2020)

Hizmet Çakışması Nedeniyle Ortalamadan Az Bildirim Yapılmış Olması (03.06.2020)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2604) (03.06.2020)

2019 Takvim Yılına Ait Şeffaflık Raporlarına İlişkin Duyuru (03.06.2020)

Geriye Yönelik Teşviklerden Yararlanma Süresi 30/06/2020 Tarihine Uzatıldı (02.06.2020)

Mayıs Ayına İlişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği Ödemeleri 1-5 Haziran Tarihleri Arasında Yapılacak (01.06.2020)

İnteraktif Vergi Dairesi Broşürü (01.06.2020)

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2584) (01.06.2020)

COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler ile İlgili 2020/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (01.06.2020)

VUK Sirküler 131 (Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması) (28.05.2020)

İş Sözleşmelerinin Fesih Halinde Hangi SGK İşten Çıkış Kodları Kullanılmalıdır? (28.05.2020)

Hatalı Teşvik Kayıtlarını Düzeltme İşlemi Uzatıldı (28.05.2020)

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan Vergi İndirimine İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Yayımlandı (28.05.2020)

Elektronik İmza veya Mali Mühür İşlemleri Devam Eden Serbest Meslek Erbaplarınca E-SMM Uygulamasına İnteraktif Vergi Dairesi Üzerinden Başvuru Yapılabilecek. (27.05.2020)

GVK 312 – Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 312) (27.05.2020)

GVK 311 – Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311) (27.05.2020)

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2573) (27.05.2020)

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (23.05.2020)

e-Belge Başvurusunu Tamamlamayan Meslek Mensupları, Haziran Ayının Sonuna Kadar Serbest Meslek Makbuzlarını Kağıt Ortamında Düzenleyebilirler. (22.05.2020)

2020 Yılı TÜRMOB Sınav Takvimi (Güncel) (21.05.2020)

Uzayan Beyanname Verme Sürelerine İlişkin Hatırlatmalar (20.05.2020)

81 ilde 22.05.2020 Saat 24.00 ile 26.05.2020 Saat 24.00 Arasında Uygulanacak Sokağa Çıkma Kısıtlaması (20.05.2020)

Net Dönem Kârı Dağıtımının Usul ve Esasları Belirlendi (18.05.2020)

Vergi Levhası 01 Haziran 2020 Gün Sonuna Kadar Oluşturulacak (18.05.2020)

TÜRMOB e-Birlik Uygulaması e-Devlet ile Entegre Oldu (14.05.2020)

Yatırım Teşvik Belgeleri Kapsamındaki Yatırımlar İçin Uzatma Talebi Yapılabilir (14.05.2020)

VUK Sirküler 130 (Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı) (12.05.2020)

Geriye Yönelik Teşvik Değişiklik Taleplerine İlişkin Düzenlenecek APHB’lerin Kuruma Gönderilme Süresi (11.05.2020)

31/5/2020 Tarihinden Sonra 2018/Mart Ayı ve Öncesine İlişkin Teşviklerden Yararlanılamayacaktır (11.05.2020)

Covid-19 İş Kazası veya Meslek Hastalığı Kabul Edilmedi (11.05.2020)

SGK Genelgesi 2020/12 - Koronavirüs (COVID-19) Genelgesi (08.05.2020)

Mücbir Sebep Döneminde KDV İadesinin Yapılma Esasları (08.05.2020)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32) (08.05.2020)

Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (05.05.2020)

2020 Mayıs Ayı Mali Takvimi (Güncel) (04.05.2020)

e-Defter Beratlarının Yükleme Süreleri Hakkında Duyuru (29.04.2020)

2019 Aralık Ayı E-Defter Beratlarının Yükleme Süreleri (28.04.2020)

Belediye ve Bağlı Kuruluşların Prim Borçlarının Ertelenmesi (24.04.2020)

Günlük 39,24 TL Tutarındaki Nakdi Ücret Desteği Usul Ve Esasları Açıklandı (22.04.2020)

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 24 Üncü Maddesi Kapsamında Yapılacak Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esaslar (22.04.2020)

Vergi Ve Sosyal Güvenlik Uygulamalarında Değişen Beyan, Ödeme, Bildirim Ve Yükleme Süreleri (22.04.2020)

SGK Genelgesi 2020/10 (Asgari Ücret Desteği) (22.04.2020)

2020 Yılı Mart Ayına İlişkin Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Verilme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru (21.04.2020)

VUK Sirküler 129 (2020/Şubat ve 2020/Mart dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı) (21.04.2020)

2020 / Nisan Ayı Mali Takvimi (21.04.2020)

Sermaye Şirketlerinin Kar Payı Dağıtımı 30/09/2020 Tarihine Kadar %25 ile Sınırlandırıldı (21.04.2020)

Defter Beyan Sistemine Kaydedilmesi Gereken Kayıt Süresinin Uzatılması (21.04.2020)

VUK Sirküler 128 (Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması) (20.04.2020)

Nakdi Ücret Desteği Alacaklar İçin Yeni Eksik Gün Kodları Oluşturuldu (20.04.2020)

Hazine ve Maliye Bakanlığı İdari Yapılanmasında Değişiklikler Yapıldı. Mükellef Hakları Kurulu Kuruldu. (20.04.2020)

Kısa Çalışma Ödeneği, Puantaj ve Bordro Hesaplaması (20.04.2020)

30 Nisan 2020 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2019 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı. (17.04.2020)

Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılmasına Yönelik 7244 Sayılı Kanun Yayımlandı (17.04.2020)

Koronavirüs Nedeniyle Çalışma Hayatında Yeni Düzenlemeler Yapıldı (17.04.2020)

7244 Sayılı Kanundan Özet Notlar (17.04.2020)

Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (17.04.2020)

Vergi Suçlarının İnfaz Yasası Değişikliği Karşısındaki Durumu (17.04.2020)

Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Gerektiren Vergi Suçlarının İnfaz Yasası Değişikliği Karşısındaki Durumu (16.04.2020)

“Yıllık İşletme Cetveli ” İle İlgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Duyurusu (16.04.2020)

Yıllık İşletme Cetvelleri İçin Mücbir Sebep Başvurusunda Bulunabilecektir (16.04.2020)

Kurumlar Vergisi Detaylı Beyan Rehberi (2020) (14.04.2020)

Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannameleri Hakkında Duyuru (13.04.2020)

Dernek Beyannameleri İle Diğer Bildirimlerin Verilme Süreleri Uzatıldı (09.04.2020)

2020 Nisan Ayı Takvimi ve Erteleme Tablosu (07.04.2020)

Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükellefler İle İlgili GİB Uygulama İç Genelgesi (07.04.2020)

Kısa Çalışma Ödeneği Alanlar İçin Yeni Eksik Gün Kodu Oluşturuldu (07.04.2020)

Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükellefler ile İlgili Uygulama İç Genelgesi Yayımlandı (07.04.2020)

SGK Eksik Gün Nedenlerine 27-Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler Eklenmiştir! (06.04.2020)

Esnaf Ahilik Sandığının Yürürlüğü 01/01/2021 Tarihine Ertelendi (06.04.2020)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hakkında Duyuru (06.04.2020)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Ülke Genelinde Uygulanmasına 1 Temmuz 2020 Tarihinden İtibaren Başlanacaktır (06.04.2020)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulaması 1/7/2020 Tarihine Ertelenmiştir. (04.04.2020)

Hazine ve Maliye Bakanlığı Firmaların Kar Dağıtımlarını Sınırladı! (03.04.2020)

Defter Beyan Sistemine "Bilgi Girişi” Menüleri Eklenerek Kullanıma Açılmıştır (03.04.2020)

Sigorta Prim Ödeme Sürelerinin Uzatılması (03.04.2020)

SGK: Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru (02.04.2020)

GİB e-Beyanname Duyuruları (02.04.2020)

KVKK "Covid-19 ile Mücadele Sürecinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilinmesi Gerekenler" (02.04.2020)

Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Alımları Kısmi KDV Tevkifatına Tabi Değildir (02.04.2020)

COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi ile İlgili 2020/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (02.04.2020)

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (GİB) (01.04.2020)

Yurtdışı Borçlanması Talebinde Bulunan Gurbetçilerimizin Eksik Belgelerini Tamamlama Süreleri Uzatılmıştır (01.04.2020)

Tecil-Terkin Uygulaması Kapsamında Teslim Edilen Malların İhracat Süreleri 3 Ay Uzatıldı (01.04.2020)

Mücbir Sebep Kapsamındaki Mükelleflere Düzenlenecek Faturalarda KDV Kısmi Tevkifatı Uygulanmayacak (01.04.2020)

Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması Hakkında Sirküler Yayınlandı (01.04.2020)

E-YMM Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Duyuru (31.03.2020)

65 Yaş ve Üstü Olan veya Kronik Rahatsızlığı Bulunan Meslek Mensuplarımız Hakkında Bilgilendirme (31.03.2020)

Mücbir Sebep Sorgusu Elektronik Ortamda (30.03.2020)

Kredi Kartıyla Ödenebilen Vergi Türlerinin Kapsamı Genişletilmiştir (30.03.2020)

Yönetim Kurulu, Müdürler Kurulu ve Ortaklar Kurulu ile Genel Kurul Toplantıları Elektronik Ortamda Yapılabilir (30.03.2020)

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuruları – Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (30.03.2020)

Konaklama Vergisinin Başlama Tarihi ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıldı (27.03.2020)

Mücbir Sebep Hali Dolayısıyla Uzatılan Beyan Bildirim ve Ödeme Süreleri (27.03.2020)

e-Defter Beratlarının Yüklenme Sürelerinin Uzatılması (27.03.2020)

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (27.03.2020)