PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

Bordro Parametreleri 2023 (01.01.2023 - 30.06.2023)

Bordro Parametreleri 2023 (01.01.2023 - 30.06.2023)

 

2023 Yılı Bordro Parametreleri; asgari ücret, prime esas kazanç taban ve tavanları, vergilendirilebilir gelir dilimleri, SGK ve vergi istisnaları, engellilik indirimi, sakatlık indirimi ve çocuk parası gibi veriler yer almaktadır.

Bordro hazırlanırken dikkate alınacak olan yasal parametreleri gösteren 2023 Yılı Bordro Parametreleri Tablosu şöyledir.

2023 YILI 1. DÖNEM BORDRO PARAMETRELERİ (01.01.2023 - 30.06.2023)

ASGARİ ÜCRET 1. Dönem
(Ocak-Haziran)
ASGARİ ÜCRET (AYLIK BRÜT) 10.008.00 TL
ASGARİ ÜCRET (GÜNLÜK BRÜT) 333,60 TL
ASGARİ ÜCRET (AYLIK NET) 8.506,80 TL
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ 11.759,40
   
ÜCRETLİLER İÇİN GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ VERGİ ORANI 
70.000 TL'ye kadar % 15
150.000 TL'nin 70.000 TL'si için 10.500 TL, fazlası % 20
550.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL, fazlası % 27
1.900.000 TL'nin 550.000 TL'si için 134.500 TL, fazlası % 35
1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 607.000 TL, fazlası % 40
   
ENGELLİLİK İNDİRİMİ  
1. Derece Engellilik İndirimi / GVK 4.400 TL
2. Derece Engellilik İndirimi / GVK 2.600 TL
3. Derece Engellilik İndirimi / GVK 1.100 TL
   
SGK TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ  
SGK Taban (Günlük Prime Esas Kazanç) AYLIK 10.008,00 TL
SGK Tavan (Günlük Prime Esas Kazanç) AYLIK 75.060,00 TL
   
   
KIDEM TAZMİNATI TAVANI 19.982,83 TL
VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ 110 TL
ÜCRETLİLERDE DAMGA VERGİSİ Binde 7,59
   
SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ TUTARINDAN İSTİSNA OLAN  
Yemek Parası - GÜNLÜK 78,90 TL
Çocuk Yardımı - AYLIK 200,16 TL
Aile Yardımı - AYLIK 1.000,80 TL

Kaynak: www.MuhasebeTR.com